Skip to content
BMS logo

Smart Bussines Software Sp. z o.o. informuje o zawarciu w dniu 08.05.2023 Umowy współpracy z Currenda Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, przedmiotem której jest zapewnienie dostępu dla SBS do informacji o strukturach baz danych oprogramowania Currendy.

Nasi klienci

BMS – PODSTAWOWE INFORMACJE

Bailiff Management System (BMS) to inteligentny, nowoczesny system dla Wierzycieli, Pełnomocników oraz Komorników służący do kompleksowego zarządzania sprawami znajdującymi się na etapie egzekucji komorniczej.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BMS:

 1. Zastąpienie monitoringu spraw w egzekucji w wersji papierowej, telefonicznej lub zwykłej wymiany manualnych plików pomiędzy Wierzycielami a Komornikami automatycznym monitoringiem elektronicznym.
 2. Pozyskiwanie danych o egzekucjach bezpośrednio z systemów komorniczych.
 3. Budowa ustrukturyzowanej biznesowo bazy danych o egzekucjach.
 4. Automatyczna zbiorowa analiza danych o egzekucjach i automatyczne typowanie czynności do wykonania dla komorników.
 5. Zmiana modelu obsługi egzekucji z modelu „case by case” na model efektywnego zbiorowego zarządzania egzekucjami z pełnym wsparciem analitycznym.
 6. Budowa systemu raportowego umożliwiającego badanie efektywności egzekucji i wykonywanych procesów.

BMS – KORZYŚCI Z WDROŻENIA DLA WIERZYCIELI

 1. Statystyczny wzrost efektywności egzekucji o ok. 10-20%. W przypadku słabo lub średniozaawansowanych modeli obsługi spraw w egzekucji wskaźnik ten może być wyższy.
 2. Szybsze odzyski w czasie spowodowane objęciem efektywnym automatycznym monitoringiem 100% spraw znajdujących się w czynnej obsłudze komorniczej.
 3. Redukcja lub alokacja zasobów wewnętrznych związanych z obsługą korespondencji oraz dotychczasowymi, tradycyjnymi formami monitoringu spraw w egzekucji.
 4. Realny wpływ na zakres i terminowość wykonywania przez komorników czynności egzekucyjnych.
 5. Transparentność prowadzonych postępowań egzekucyjnych – poprzez pełny dostęp do ustrukturyzowanych biznesowo danych o prowadzonych postępowaniach pozyskanych bezpośrednio z systemów komorniczych.
 6. Gotowe raporty monitoringowe z dodatkową opcją budowy własnych scenariuszy oraz dokonywania dowolnych analiz na ustrukturyzowanych biznesowo danych o podjętych czynnościach, o dokonanych płatnościach oraz o kosztach.
 7. Dostęp do możliwości współpracy z siatką Komorników korzystających z programu BMS.

BMS – KORZYŚCI Z WDROŻENIA DLA KOMORNIKÓW

 1. Statystyczny wzrost efektywności egzekucji o ok. 10-20%.
 2. Szybsze odzyski w czasie spowodowane objęciem efektywnym automatycznym monitoringiem 100% spraw znajdujących się w czynnej obsłudze komorniczej.
 3. Redukcja zasobów wewnętrznych związanych z udzielaniem informacji Wierzycielom o aktualnych statusach spraw lub związanych z koniecznością tworzenia manualnych raportów.
 4. Dostęp do szczegółowych ustrukturyzowanych biznesowo informacji o podjętych zapytaniach i ich efektach oraz o dokonanych zajęciach i ich efektach bez potrzeby analizowania pojedynczych informacji w systemie komorniczym.
 5. Dostęp do szczegółowych raportów analitycznych na całym portfelu spraw o podjętych działaniach i ich efektach, o dokonanych płatnościach oraz o kosztach.
 6. Dostęp do możliwości współpracy z siatką Wierzycieli aktywnie korzystających z programu BMS.

BMS – TECHNOLOGIE I BEZPIECZEŃSTWO

Program Bailiff Management System (BMS) jest przystosowany do pracy w każdym środowisku i spełnia wszelkie wymogi dotyczące ochrony danych osobowych, ochrony tajemnicy zawodowej i bezpieczeństwa dostępu do danych.

opinia_BMS_20210809

Kliknij fotografię, aby przeczytać całość.

Kliknij fotografię, aby przeczytać całość.

opinia_BMS_20210809

Kliknij fotografię, aby przeczytać całość.

Kliknij fotografię, aby przeczytać całość.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!